Blanckaert Accountancy Ieper, boekhouder Ieper, service op maat Blanckaert Accountancy Ieper, boekhouder Ieper, persoonlijke en discrete service

Boekhouding

Diensten

Fiscaliteit

Accountancy &

Financiële rapportering

Startersbegeleiding

Medische sector

Vermogensplanning

 
 
 

Als ondernemer bent u dagelijks in de weer om uw business tot een succes uit te bouwen. Maar heeft u naast deze drukke dagtaak nog tijd om uw eigen financiële situatie te volgen?

Doordat ons sociaal zekerheidssysteem onder druk staat,  is het  voor u als ondernemer belangrijk om een degelijke planning uit te werken voor uw oude dag. Bovendien maakt het fiscaal doolhof het niet eenvoudig om zelf uw eigen privévermogen te beheren en uw planning uit te stippelen.

De onafhankelijke estate planners bij BLANCKAERT ACCOUNTANCY  brengen de evolutie van uw vermogen in kaart en evalueren uw financiële onafhankelijkheid en die van uw gezin.

 

Ons financieel rapport over uw vermogenstoestand, los van enige productverkoop en dus opgemaakt in alle objectiviteit, bestaat uit diverse onderdelen:

  • een vermogensbalans waaruit de toestand blijkt van uw huidige netto vermogen;
  • een overzicht van uw huidige inkomsten en uitgaven om uw spaarvermogen of (tijdelijke) liquiditeitstekorten in kaart te brengen;
  • een risicoanalyse die de financiële gevolgen van pensionering, invaliditeit en/of overlijden illustreert;
  • de pensioenopbouw (legaal en extralegaal);
  • een analyse van de structuur van uw zakelijk vermogen, met bijzondere aandacht voor inkomensoptimalisatie;
  • een successieanalyse met een juiste kruisbestuiving tussen het burgerlijk recht (wettelijke erfopvolging, testament, schenkingen, oprichting maatschap, …) en het fiscaal recht (de verschuldigde successierechten).

 

Het is een persoonlijk afgestemd plan, dat vanuit een inventaris van uw (gezins-)vermogen en rekening houdend met uw doelstellingen getoetst op hun haalbaarheid, overgaat in een concreet actieplan voor uw persoonlijke en zakelijke financiële planning.

 

Een duidelijk zicht op financiële zaken op lange termijn zorgt immers voor een betere gemoedsrust.

Blanckaert Accountancy bv

Pilkemseweg 21 A · 8900 Ieper

 

Disclaimer

Kaderovereenkomst

Privacyverklaring