Blanckaert Accountancy Ieper, boekhouder Ieper, service op maat Blanckaert Accountancy Ieper, boekhouder Ieper, service op maat
 
 
 

LID VAN HET INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS

Wij beschikken over een IAB erkenning om wettelijke controle opdrachten uit te voeren.

  • Blanckaert Rudi : 8907 2 N 66
  • Blanckaert Accountancy bvba : 221832 4 N 00

LID VAN DE BEROEPSVERENIGING VOOR ACCOUNTANTS, BEDRIJFREVISOREN, BOEKHOUDERS EN FISCALE BEROEPSBEOEFENAARS

Deze beroepsvereniging organiseert o.a. op regelmatige basis seminaries en symposia en waakt over de toepassing van de deontologie.

TRANSPORTSECTOR

Wij beschikken over het “Getuigschrift van vakbekwaamheid voor nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg” om vervoersondernemingen optimaal te begeleiden.

  • Blanckaert Rudi : 18761

SOFTWARE

Blanckaert Accountancy bv

Pilkemseweg 21 A · 8900 Ieper

 

Disclaimer

Kaderovereenkomst

Privacyverklaring